ชื่อเรื่อง

:  จากกองฟิสิกส์และวิศวกรรม สู่กองวัสดุวิศวกรรม

ผู้แต่ง :  สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
สังกัด :  กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด