ชื่อเรื่อง :  People in focus ดร.ปาษาณ กุลวานิช กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม
ผู้แต่ง ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด