ชื่อเรื่อง :  Metaverse กับงานห้องสมุดในอนาคต
ผู้แต่ง สมนึก จูมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด