ชื่อเรื่อง :  Special guest เกษตรกรไทยกับการแปรรูป "เส้นพาสต้าจากจิ้งหรีด"
ผู้แต่ง  กัญญาณัฐ เทวงษา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
สังกัด  กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด