ชื่อเรื่อง :  วศ. วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนนาน 3 เดือน ด้วยการลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบแบบปกติทุกรายการ 30%
ผู้แต่ง จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่
สังกัด  กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด