ชื่อเรื่อง :  "Trade secret" ความลับเด็ดๆ ของหน่วยงานรัฐ
ผู้แต่ง กฤตยานันท์ พลเขตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด