ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
ผู้แต่ง จรัสพงศ์ กล่ำแสง นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด