ชื่อเรื่อง :  เซนเซอร์นวัตกรรมรักษ์โลก
ผู้แต่ง นงค์เยาว์ นนทวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด