ชื่อเรื่อง :  Special guest ผู้ประกอบการสายรักษ์โลก แนวคิดและแรงบันดาลใจในการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
ผู้แต่ง  -
สังกัด  -
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด