ชื่อเรื่อง :  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนไซยาไนด์
ผู้แต่ง  พัชรพล ศรีพลทัศน์ นักวิทยาศาสตร์
สังกัด  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด