Title : นมข้าวโอ๊ตแทนนมสด เทรนด์ใหม่ของการดื่มกาแฟ

      การดื่มกาแฟกลายเป็นค่านิยมที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบัน รวมถึงเทรนด์รักสุขภาพยังเป็น เทรนด์ที่มาแรงในยุคนี้ ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจะเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภค ส่งผลให้ร้านกาแฟยุคใหม่ต้องเริ่มปรับตัวเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค เห็นได้จากร้านกาแฟในสหรัฐอเมริกาที่หันมาใช้ “นมข้าวโอ๊ต” แทนการใช้นมสดใน การชงกาแฟมากขึ้น เนื่องจากนมข้าวโอ๊ตมีปริมาณพลังงานแคลอรี่และไขมันต่่ากว่านมสดทั่วไป โดยมีปริมาณไขมันต่่าเพียง 0.5 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ขณะที่นมวัวและนมจากถั่วชนิดอื่นๆ มีไขมัน 2-4 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร นอกจากนี้ยังมีปริมาณกากใยที่ละลายน้ำได้มากเรียกว่า เบต้ากลูแคน ซึ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

Author : ภิญญาพัชญ์ คำมามูล.

Source : สถาบันอาหาร ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม. 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com