Title : ไขมันทรานส์กับคุกกี้

           คุกกี้ มีส่วนประกอบหลักๆ คือ แป้ง เนย มาการีน น้ำตาลทราย นมผง ไข่ไก่ ผงฟู  คุกกี้จะเป็นขนมที่ทั้งหวาน มัน หอม อร่อย ถูกปากใครหลายคน แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ อันตรายจากไขมันทรานส์ ไขมันชนิดนี้พบได้ทั้งในธรรมชาติเช่น เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากนม แต่มีในปริมาณน้อย และไขมันทรานส์ ที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์ ทำให้ไม่เป็นไข หืนช้า เก็บรักษาได้นานขึ้น มักพบในมาการีนหรือเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม วิปครีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี โดนัททอด และอาหารทอดที่ใช้ไขมันทรานส์ทางอุตสาหกรรมทอดทำให้กรอบนอก นุ่มใน การทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ปริมาณมากๆ จะส่งผลให้ระดับคอเลสเทอรอลรวม ไขมันชนิดเลว (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายเพิ่มขึ้น และทำให้ระดับไขมันชนิดดี (HDL) ลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันอาหารจึงได้สุ่มตัวอย่างคุกกี้จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 3 ยี่ห้อและจาก 2 ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์ ผลปรากฏว่าพบไขมันทรานส์ ในคุกกี้ทั้ง 5 ตัวอย่าง  องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) แนะนำว่า เราไม่ควรได้รับไขมันทรานส์ปริมาณเกิน 2 กรัมในแต่ละวัน และในอาหารควรมีไขมันทรานส์ได้สูงสุด ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งคุกกี้มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ 30 กรัม หากคำนวณแล้วจะได้ว่าคุกกี้ทั้ง 5 ตัวอย่าง มีปริมาณไขมันทรานส์อยู่ในช่วง 0.018-0.027 กรัมต่อ หนึ่งหน่วยบริโภค  อ่านเพิ่มเติม

Source : สถาบันอาหาร. 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com