Title : ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant Based Food Revolution) 

           อาหารจากพืช (Plant Based Food) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะซึ่ง มีความเชื่อในการบริโภคอาหารจากพืช ด้วยศรัทธาที่จะงดเว้นการนําสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างลักษณะและรสชาติตามธรรมชาติของวัตถุดิบ แต่เมื่อกระแสการบริโภคอาหารจากพืชส่งผลดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ก็ทำให้เกิดความนิยมรับประทานอาหารจากพืชเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชที่แตกต่างออกไป โดยต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง ลักษณะเนื้อสัมผัส และรสชาติเหมือนหรือใกล้เคียงกับวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ แต่ผลิตมาจากวัตถุดิบพืช ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ จะต้องนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช เช่น เบอร์เกอร์เนื้อจากพืช, นมข้าวโอ๊ต, ไข่จากพืช, เนื้อทูน่าจากพืช เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม

Author : มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน.

Source : สถาบันอาหาร ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม. 

แหล่งที่มาของภาพ : https://starthaiup.com/