Title :  การพัฒนาสารเสริมในอาหารไก่ จาก 2 สมุนไพรไทย

         การเลี้ยงไก่ในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมในฟาร์มนั้น เกษตรกรหรือผู้ประกอบการมักพบปัญหาไก่มีการต้านทานโรคที่ต่ำและการเจริญเติบโตที่ช้า ขณะที่การใช้ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนหรือสารสังเคราะห์อื่นๆ เพื่อป้องกันและ/หรือแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับและถูกห้ามใช้ในการผลิตสัตว์ เนื่องจากอาจมีการตกค้างของยาหรือสารเหล่านั้นในเนื้อสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้  

        สวก. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรมาทดแทนสารเคมีและยาปฏิชีวนะ โดยพืชสมุนไพรที่น่าสนใจคือขมิ้นชันและดีปลี ด้วยการสกัดด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชัน เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ปีกสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอนเทอริติดิส ในไก่เนื้อ   ทำให้ร่างกายของไก่สามารถต้านการออกฤทธิ์ของอนุมูลอิสระที่เกิดจากความเครียดมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การต้านทานการเกิดโรคและการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตสัตว์ที่ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และสารสังเคราะห์อื่นๆ  ทีใช้ในการเลี้ยงไก่   ลดความเสี่ยงด้านปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทยที่หาง่ายและมีราคาต่ำ ทำให้ผู้ปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันและดีปลี มีการขยายการผลิต และมีตลาดที่ใหญ่ขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานพัฒนาการวิจัย (สวก.)

ที่มาของภาพ :  สำนักงานพัฒนาการวิจัย (สวก.)