เทรนด์ของธุรกิจให้บริการอาหารและรับจัดเลี้ยงในปัจจุบัน มักจะเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณภาพของอาหารและความปลอดภัยในระหว่างให้บริการ โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

กลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจ Food Service/Food Catering ประสบความสำเร็จ

1. คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน
2. ดูแลจัดการสุขภาพของพนักงาน
3. กำหนดมาตรการในการใช้บริการ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม
4. ปรับรูปแบบอาหารและการเสิร์ฟบางส่วน
5. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
6. ปรับรูปแบบธุรกิจ

 

ในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกิจให้บริการอาหารและรับจัดเลี้ยง แบบเต็มรูปแบบ จะเติบโตเพียง 0.7% หรือหากสถานการณ์แย่ลงอาจส่งผลให้เกิดการหดตัวลงได้ถึง 12.0% โดยคาดว่าจะสามารถปรับตัวได้ดีกว่าปีก่อน แต่ยังต่ำกว่ารายได้ในปี 2562 แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่เชื่อว่าจะยังไม่สามารถฉีดได้อย่างทั่วถึงภายในปีนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงยังไม่มาแบบเต็ม 100% เมื่อเทียบกับธุรกิจอาหารรูปแบบอื่น เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หรือร้านอาหารริมทาง ที่มีราคาไม่สูง และเข้าถึงได้ง่ายกว่า ส่วนทิศทางของธุรกิจให้บริการอาหารและรับจัดเลี้ยง คาดว่า ภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจนี้จะกลับมาได้รับความนิยม และขยายตัว เพิ่มมูลค่าให้แก่ภาพรวมตลาดได้อีกครั้ง

ที่มา : .foodfocusthailand