ชื่องาน : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ)

ผู้จัดกิจกรรม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม :  

  • เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  • ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมพาพันธ์ 2564 

  • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือก 22 กุมพาพันธ์ 2564 
  • กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม กุมพาพันธ์ - กันยายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

  • ผู้ประกอบการ / SME / วิสาหกิจชุมชน / OTOP ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรไม่ใช่อาหาร ของใช้และเครื่องประดับ 
  • ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่สามารถเลือกเข้าร่วม

  •  กิจกรรมเส้นทางเกษตรปลอดภัย
  •  กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  •  กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่มาตรฐาน
  •  กิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย อ่านเพิ่มเติม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

โทร 082-153-2001 , 087-869-6321

แหล่งที่มาของข้อมูล :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com/