ชื่องาน :  การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์

ผู้จัดประชุม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดการประชุม :  

 • ขอเชิญประชุมสร้างความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ประจำปีงบประมาณ 2564
 • จัดประชุม 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมดิ เอ็มเพลส เชียงใหม่
 • ***ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี สำหรับ 80 ท่าน*** สนใจลงทะเบียนได้ฟรีที่ shorturl.at/jkuQW 

หัวข้อการบรรยาย/ประชุมกลุ่มย่อย :

 • ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
 • เทคโนโลยีการสกัด การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากกัญชงในประเทศแคนาดา
 • สาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 และแนวทางการยื่นคำขอรับอนุญาตฯ
 • ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชง                                       
         - ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์จากกัญชง  
         - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกัญชง  อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 

คุณวารีดา กรีมี 

โทร 02-422-8688 ต่อ 5503

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แหล่งที่มาของข้อมูล : สถาบันอาหาร.

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com