ชื่องาน : นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน
ผู้จัดสัมมนา : ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC ) ภายใต้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดสัมมนา : 
  • ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC ) ภายใต้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน”
  • มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดีย ‘การพัฒนาข้าวไทย’ เพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวาน
  • วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์  ไชยกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาหารทางการแพทย์โดยมีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
  • วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564  เรียนแบบ live สด ผ่าน Zoom
  • สัมมนาฟรี!!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย    อ่านเพิ่มเติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/xpRkS2388RYYnQHd9

หัวข้อในการสัมมนา : 

  • นวัตกรรมจากข้าวไทย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างไร?
  • ไอเดียสุดล้ำของนวัตกรรมจากข้าวไทย สู่การพัฒนาเป็นอาหารทางการแพทย์ได้
สนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 

คุณธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล โทร 090-9860715

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แหล่งที่มาของข้อมูล :

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com