ชื่องาน : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME : คพอ.รุ่นที่ 374 ยโสธร
ผู้จัดโครงการ :  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รายละเอียดโครงการ : 
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME : คพอ.รุ่นที่ 374 ยโสธร (หลักสูตร 21 วัน)

คุณสมบัติเบื้องต้น SME

  •  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ อาหารแปรรูป (ผลิต,การค้า,บริการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตร)
  •  ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ/หุ้นส่วน หรือทายาทธุรกิจ
  •  ผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
  •  ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

เนื้อหาการฝึกอบรม

  • กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
  • การบริหารธุรกิจ ยุค New Normal
  • การจัดทำแผนธุรกิจ

ปฏิทินกิจกรรม

รับสมัคร : บัดนี้ - 25 มีนาคม 2564  !!!!!รับจำนวนจำกัด!!!!!

สัมภาษณ์ : 30 - 31 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อ : 1 เมษายน 2564

ประชุมชี้แจงโครงการ - 2 เมษายน 2564 อ่านเพิ่มเติม 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

คุณหนึ่ง  085-4953432 คุณเก่ง  086-2461388

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com