ชื่องาน : การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ประชุมออนไลน์) 

ผู้จัดงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

รายละเอียดของการประชุม : 

  • การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ประชุมออนไลน์) "2 ทศวรรษนวัตกรรมเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
  • ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://npht.phtnet.org

หัวข้อการประชุม : 

  • Postharvest safety
  • Postharvest biology 
  • Postharvest logistics 
  • Postharvest machinery 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ที่มาของภาพ :  freepik.com