เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย
- ความสำคัญของอาหารเชิงหน้าที่และการกล่าวอ้างทางสุขภาพหรือทางโภชนาการ
-การกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims)
-การกล่าวอ้างหน้าที่อื่น (Other function claims)
-การกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค (Reduction of Disease Risk Claims)
-ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางสุขภาพภายใต้กฎหมายในประเทศไทย
-เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างทางสุขภาพ
-แนวทางการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพตามหลักวิชาการ (Scientific and Technical Guidance)
-Roadmap นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและกฎหมายอาหาร
ใครที่สนใจเรื่องของการกล่าวอ้างสุขภาพ หรือมีผลิตภัณฑ์อยู่เเล้วอยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตรนี้มีคำตอบ
ลงทะเบียนคอร์สได้ที่
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    คุณพันไมล์
    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    โทรศัพท์ 091-7232237