>>ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Creative Design for Future Food Business
“การเริ่มต้นธุรกิจอาหารอนาคตเชิงสร้างสรรค์ ในยุค New Normal”

     อบรมจำนวน 5 วัน (26-28 เมษายน, 5-6 พฤษภาคม 2564)
     ณ ห้องอมรินทร์ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

https://goo.gl/maps/8oPxaWcCzwN4Wr819


>>เน้นเรื่อง “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต
-การเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี การผลิตอาหารปลอดภัย
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์
-การสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล
-การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การ matching กับแหล่งเงินทุน”


>> หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ 
   ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเริ่มต้นธุรกิจใหม่


>> สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากหลักสูตรนี้
    - รับส่วนลด 10% ในการใช้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
    - รับส่วนลดในการใช้บริการอื่นๆ ของสถาบันอาหาร  
    - มีพี่เลี้ยง คลีนิคคอยให้คำแนะนำ และปรึกษาระหว่างการเรียน

>>ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2564
สมัคร Online ที่นี่ : shorturl.asia/pTghd
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณขวัญจิตร (ขวัญ)
Tel. 092-325-4154 , 02-422-8688 ต่อ 9502
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.