จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร

รายละเอียดกิจกรรม : 

 • ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564  
 • เรื่อง “การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen Management)”
 • วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ณ ห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/usPE2yD3eTiTozk59
 • ด่วน!!! ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 
 • การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่สมบูรณ์ผู้ประกอบการต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารกลับพร้อมแจ้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม

 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :

 •  ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว.
 • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ มีสัญชาติไทย และยังดำเนินธุรกิจปกติ หรือบุคลากรในธุรกิจ
 • ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน  อ่านเพิ่มเติม 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณกนกวรรณ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line : @fic.nfi

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2422 8688 ต่อ 3109

ที่มาของข้อมูล : สถาบันอาหาร

ที่มาของรูปภาพ : wahospitality.org