หลักสูตร GHPs / HACCP Rev.5
โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
เรียน Online ผ่าน Zoom และกลุ่ม Facebook
(หากไม่สะดวกเข้าเรียน หรืออยากทำความเข้าใจเพิ่มเติม ก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ในกลุ่มปิด Facebook)
ลงทะเบียน Online
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก FoSTAT ท่านละ 1,500 บาท (รวม VAT 7%)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,800 บาท (รวม VAT 7%)
ข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 083 908 0797