สนับสนุนโดย : สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รายละเอียดการอบรม : 

  • ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร “Designing Plastic Products in Circular Economy
  • พลาดไม่ได้กับโอกาสสำคัญที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบ เพื่อสอดรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จากทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จากประเทศผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เปฺ็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
  • เสริมด้วยข้อมูลและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยืนยันความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เทคโนโลยีพลาสติก และวัสดุสิงแวดล้อมของไทย
  • นำทีมโดย professor mattias lindahl, Linkoping University ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-co design & Product Service Systems ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในนานาชาติ
  • ฝึกอบรม ช่วงระยะเวลา 1-23 มิ.ย. 64 ผ่านทาง Webex ระยะเวลา 6 วัน
  • อบรมฟรี !!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครถึงวันที่ 20 พ.ค. 64 
  • มีล่ามไทยตลอดหลักสูตร 
  • มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์  อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนได้ทาง https://1th.me/519l3

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)