จัดโดย : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ : 

 • สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหารสมุนไพร เข้าประกวด Product Champion โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี 2564
 • “พัฒนาอาหารพื้นถิ่นสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศและสิทธิประกาศ
 • รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 โล่รางวัล ใบประกาศและสิทธิประกาศ
 • รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 โล่รางวัล ใบประกาศและสิทธิประกาศ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.zohopublic.com/…/05cjJrjpuGpdQjKUDBtD…

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม 

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเอง
 • มีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเป็นปัจจุบัน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทอาหาร และ สมุนไพร
 • อยู่ในภูมิลำเนาตามจุดดำเนินการสมัครและคัดเลือก
 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่สมัคร
 • เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

จุดดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมงคล โทรศัพท์ 085 4874009

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line id speedturbo

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)