จัดโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รายละเอียดโครงการ : 

 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “ฟรี” เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
 • พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการระดับประเทศ อาทิ  ดร.แสงสุข พิทยานุกูล, คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ, คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ที่จะมาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับ และบอกเล่าประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก
 • เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ FACEBOOK GROUP อบรม 7 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่  23 พ.ค.– 4 ก.ค.  2564 เวลา 13:00 – 18:00 น.
  (กรุณาตรวจสอบ วัน-เวลา ก่อนการสมัคร)
 •  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2564  

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ : 

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยว
 • ผู้ประกอบการ OTOP
 • เกษตรกรรายย่อย
 • สถาบันเกษตรกร
 • ผู้ประกอบการชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ : เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ

 • เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจรายเดี่ยว หรือ OTOP
 • เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือประชากรทั่วไป
 • เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือ สถาบันเกษตรกร
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง 
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.agrobeyond.com

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ  www.agrobeyond.com