วิทยากรโดย คุณวิชุดา เกิดโภคา ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น.
(หากไม่สะดวกเข้าเรียน หรืออยากทำความเข้าใจเพิ่มเติม ก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ในกลุ่มปิด Facebook)

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก FoSTAT : 1,200 บาท (รวม vat 7%)
บุคคลทั่วไป : 1,500 บาท (รวม vat 7%)

ลงทะเบียน Online
https://bit.ly/3fwrcoE
หรือที่ https://www.fostat.org/events/P64006/

ติดต่อสอบถามที่
โทรศัพท์: 02-942-8528 , 083-908-0797
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.