จัดโดย : สถาบันอาหาร 

รายละเอียดกิจกรรม : 

  • การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food process control supervisor) ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420 ) พ.ศ. 2563
  • เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
  • วันที่ 13-17 กันยายน 2564 
  • ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • ค่าลงทะเบียน 8500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ได้ ลงทะเบียนคลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  อ่านเพิ่มเติม

แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร
2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 หรือ 02-4228672 คุณอุไร มีชู
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันอาหาร