อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

ผลิตภัณฑ์จากแก้วและกระจกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลากหลายประเภท สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ฯลฯ เรียกได้ว่าตั้งแต่อุปกรณ์ในครัวเรือนที่มีขนาดเล็ก จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม ปัจจุบันอุตสาหกรรมแก้วและกระจกกำลังได้รับความนิยมค่อนข้างมากในระดับผู้ประกอบการ เนื่องจากหาวัตถุดิบในการผลิตได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสร้างรายได้จำนวนมาก หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์จากแก้วและกระจกเป็นที่ต้องการและยอมรับจากทั่วโลกจึงควรมีการนำผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสามารถขอคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ : แก้ว/กระจก; ทรายซิลิกา; การตกผลึก
Keyword : Glasses; Silica sand; Crystallization