อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

สารไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากสารประกอบเอ็น-ไนโตรโซ ที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศ น้ำ ดิน แม้กระทั่งในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ ไต หลอดอาหารและระบบทางเดินหายใจ การเกิดสารไนโตรซามีนมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่มีการแปรรูปโดยใช้สารเคมี การบริโภคผักที่มีไนเตรทสูงรวมทั้งอาหารจำพวกปิ้ง ย่าง แม้ในปัจจุบันสาเหตุเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่หากเรารู้วิธีการป้องกันหรือลดปริมาณการบริโภคให้น้อยลงก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ทางหนึ่ง

คำสำคัญ : สารก่อมะเร็ง; ไนเตรท; ไนไตรท์; สารไนโตรซามีน
Keyword : Carcinogen; nitrate; nitrite; nitrosamines