ชื่อเรื่อง    : “รู้ไว้ใช่ว่าเรื่องนํ้ายาลบคำผิด”  [อ่านบทความฉบับเต็ม]
ผู้แต่ง      : จิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์
ผู้แต่งร่วม : -
สังกัด      : กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ ธันวาคม 2561
วันที่ลงบทความ : ธันวาคม 2561