ชื่อเรื่อง : การประมาณความไม่แน่นอนในการวัดความแข็ง [อ่านบทความฉบับเต็ม]
ผู้แต่ง : วีระชัย ลามอ
ผู้แต่งร่วม : -
สังกัด : กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน ตุลาคม 2561
วันที่ลงบทความ : ตุลาคม 2561