ชื่อเรื่อง : “ขนลุก ผมตั้ง” ระวัง >>> ฟ้าผ่า!!!

ผู้แต่ง : นันทกานต์ สัตยวงศ์

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนธันวาคม 2559

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]