ชื่อเรื่อง : แบ่งเวลาให้ชีวิตจากการติดโซเชียล

ผู้แต่ง : ดลยา สุขปิติ

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ลงบทความ : พฤษภาคม 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]