ชื่อเรื่อง : น้ำมันเชื้อเพลิงจากสาหร่าย

ผู้แต่ง : ไพรัตน์ ศรีชัยนาท

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนเมษายน 2560

วันที่ลงบทความ : เมษายน 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]