ชื่อเรื่อง : ยาย้อมผมสารเคมีใกล้ตัว

ผู้แต่ง : จีระภา สงรักษา

ผู้แต่งร่วม : สุกัลยา พลเดช 

สังกัด : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนมีนาคม 2560

วันที่ลงบทความ : มีนาคม 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]