ชื่อเรื่อง : การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วย Triangle test

ผู้แต่ง : ยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนมีนาคม 2560

วันที่ลงบทความ : มีนาคม 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]