ชื่อเรื่อง : ลดความยุ่งยากในการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

ผู้แต่ง : พนารัตน์ มอญใต้

ผู้แต่งร่วม : สุวศรี เตชะภาส

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กันยายน 2559

วันที่ลงบทความ :กันยายน 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]