ชื่อเรื่อง : รู้ก่อนเลือกใช้กระเบื้องเซรามิก

ผู้แต่ง : สุนีย์พร โพธิ์แก้ว

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สิงหาคม 2559

วันที่ลงบทความ : สิงหาคม 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]