ชื่อเรื่อง : NIAS สารอันตรายในวัสดุสัมผัสอาหาร

ผู้แต่ง : ยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือน กรกฏาคม 2559

วันที่ลงบทความ : กรกฏาคม 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]