ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้แต่ง : จิราภรณ์ บุราคร

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ มิถุนายน 2559

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]