ชื่อเรื่อง : ไขข้องใจกระแสส้มตำถาด

ผู้แต่ง : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน สิงหาคม 2557

วันที่ลงบทความ : สิงหาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]