ชื่อเรื่อง : เทคนิคการถนอมอาหารอย่างผสมผสาน (Hurdle Technology)

ผู้แต่ง : กมลกาญจน์ จิญกาญจน์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กรกฎาคม 2557

วันที่ลงบทความ : กรกฎาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]