ชื่อเรื่อง : การบริโภคอาหารทอดที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ผู้แต่ง : ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์

ผู้แต่งร่วม : ปัญจ์ยศ มงคลชาติ

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มกราคม 2557

วันที่ลงบทความ : กุมภาพันธ์ 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]