ชื่อเรื่อง : ไฮโดรเจน : พร้อมแล้วหรือยังรถยนต์พลังไฮโดรเจน?

ผู้แต่ง : วัชรี คตินนท์กุล

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มกราคม 2557

วันที่ลงบทความ : กุมภาพันธ์ 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]