สารอัดเม็ดยืดอายุดอกไม้สดในแจกัน [JP 04-321,601]  Abstract    Fulltext

abstractสารอัดเม็ดนี้ประกอบด้วยสารอาหารของพืชผสมกับยิปซั่มและเคลือบชเลค เมื่อใส่ลงไปในนํ้า สารอาหารจะค่อยๆละลายออกมาอยู่ในนํ้า นํ้าจึงมีสารอาหารในปริมาณพอเหมาะ ทําให้ดอกไม้สดและมีอายุยาวนาน