น้ำชาระงับกลิ่นกระเทียม [JP Kokai. 02-308,780]  Abstract    Fulltext

abstractนํ้าชาสําหรับดื่มภายหลังรับประทานกระเทียม เพื่อระงับกลิ่นกระเทียมที่ปนออกมากับลมหายใจออกและเหงื่อ ส่วนผสมของผงชาประกอบด้วย : Gymnema sylvestre 50 ส่วน, Apple tea 30 ส่วน, Cinnamon 20 ส่วน