ปากกาลูกลื่นพร้อมไฟส่องสว่าง [US 5,523,928]  Abstract    Fulltext

abstractที่ปลายปากกาลูกลื่นมีหลอดไฟติดอยู่ด้วย จึงสามารถใช้เขียนในที่มืดได้