เตาอบแสงอาทิตย์ [US 5,139,010]  Abstract    Fulltext

abstractเตาอบด้านบนตู้ทําด้วยวัสดุโปร่งแสง เพื่อให้แสงแดดส่องถึงภายในตู้ ซึ่งมีวัสดุดูดกลืนความร้อนบุอยู่โดยรอบจึงทําให้เตาร้อน